Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand
유에스사람닷컴 | 미주 한인이 하나로 ~ 행복한 미국 생활 라이프 ....

노스캐롤라이나 지역 커뮤니티 게시판

파격 세일 !!! 빨래방 + 건물 + 주택

susanujung 0 624

59887f3fc265bfce3b5ab7634369db0a_1667719698_25.jpg
 


아래 링크를 누르시면 더 많은 사진을  보실 수 있습니다 


https://ifh.cc/v-p5KXrW.K2Npa7.k0kktm.46cvFZ.BfhWa7.PZbVmK 

 

https://ifh.cc/v-ypDDhA.CL8ZTO.lOpRN6.gfOZGX.b9t9gf.oqvtlh.nO5JRP.r2S9PX.FswXPK.66Y587 

 

 

 

                     파격 세일 !!! 


<알짜배기 빨래방 + 단독 건물 + 주택  : 55만  

 

안정된 인컴으로 전원 생활을 누려보세요!

한국 귀국 관계로 고급 가구, 가전 제품, 생활 용품,  텃밭용 농기구등등 ~~ 바이어가 원하시면 몽땅 다 ~~ 드립니다             

                                                    

    빨래방                                        주택


  * 좋은 위치                                    * 최근 완전 리모델링

  안정된 인컴                                  * 건물 : 약 2,100 sft, 단층

  * 리모델링잘 관리된 가게                    * 대지 : 약 1에이커 

  * 노후대책 비지니스로 적극 추천              * 방 4, 화장실 3 

  * 순수익 월 평균 $6,500~ $7,000                     

  

 

                 T (336) 615 - 4459      T (213 ) 700 -2184

 

0 Comments
제목
  • 글이 없습니다.